DHSK og DRC sammenlagt i fælles klub

Efter ophør af samarbejdet mellem DDKC og Dansk Hvid Schæferhundeklub, besluttede medlemmerne i Dansk Racehunde klub (DRC) og medlemmerne i DHSK i 2013, at sammenlægge DRC med DHSK.

Det gav mulighed for at medlemmerne fremover kan få en anerkendt Stambog på deres hunde i DRC/DHSK ( Dansk Racehunde Club / Dansk Hvid Schæferhundeklub.

Ligeledes afholdes der internationale udstillinger for alle racehunde i DRC/DHSK, ligesom klubben er medlem af den internationale hundeforening FIC, der har medlemmer i mange lande i Europa og Norden.

Du kan få masser af nyheder fra DRC/DHSK på hjemmesiden www.dhsk.dk , hvor du også kan se masser af billeder fra klubbens arrangementer over hele landet, ligesom der er kalender med de kommende udstillinger med videre i DRC/DHSK - klubben hvor hunden er i centrum.


Alle racer og glade hundefolk mødes i DRC/DHSK. Her ses en gruppe glade deltagere i kultur weekenden 2015 i Brøndbv Strand hvor mange mødtes til en og hundesnak.

Din hunds klub

Dansk Hvid Schæferhundeklub
DHSK er landets eneste specialklub for alle der ejer en Hvid Schæfer, eller som har interesse for racen.

DHSK er medlem af UCI-Berlin og samarbejdende med klubber i udlandet samt DDKC og Vores Fårehund i Danmark.

DHSK er godkendt som Folkeoplysende klub efter Folkeoplysningsloven.

DHSK er repræsenteret i Kultogsrådets Forretningsudvalg i Hvidovre kommune.

DHSK holder udstillinger for Hvide Schæfere over hele landet, og afholder gerne udstillinger i samarbejde med andre anderkendte racehundeklubber om fælles udstillinger.

DHSK holder sommerferie aktiviteter for alle skolebørn som en del af Aktiv Sommerferie.

DHSK afholder kurser og temamøder for alle der har interesse i vore dejlige hvide Schæfere.

DHSK holder weekendture for hele familien.

Medlemmerne i DHSK mødes til arrangementer ude i naturen samt i mange idrætshaller over hele landet.

klubben for alle

Dansk Hvid Schæferhundeklub er stiftet den 23. januar 2003 i Ebeltoft.

Klubben blev stiftet med det formål at samle alle med Hvid Schæfer, eller med interesse for racen. Alle medlemmer blev værdsat hvad enten det var opdrættere, medlemmer med en familie- eller udstillingshund eller hvis man blot havde interesse for Hvid Schæfer.

Det sociale og faglige sammenhold er altid vægtet højt i DHSK, ligesom der er tradition for at nye medlemmer modtages åbent og tillidsfuldt.

Blandt klubbens medlemmer er et ærligt samarbejde med andre hundeklubber væget højt, ligesom et godt arbejde for børn og unge prioriteres i DHSK.

DHSK er en uafhængig 100% selvstændig klub, der ikke er underlagt regler som andre stambogførende klubbers specialklubber er pålagt. Derfor er DHSK også direkte medlem af den internationale organisation UCI-Berlin, som selvstændig klub.

Både små og ældre er lige velkomne i DHSK.

Her kan du læse mere om din klub

Du kan få mange gode oplysninger om Dansk Hvid Schæferhundeklub, på klubbens hjemmeside www.dhsk.dk.

På siden er der også en kalender med årets arrangementer i DHSK, ligesom du fra hjemmesiden kan tilmelde dig klubbens mange aktiviteter over hele landet.

Både hunde med, og uden, stambog er lige velkomne i DHSK og en vigtig del af klubbens virke er et godt socialt samvær mellem alle klubbens medlemmer samt hunde.

Klubben udgiver 4 gange årligt klubbladet "Den Hvide Schæfer"

DHSK har udgivet flere foldere om køb og salg af hunde samt det at være medlem i din hundeklub.

DHSK´s medlemmer får via forsikringsselskabet Gartneres GS rabat på syge- og ansvarsforsikringen.

Både børn, voksne og hunde har det sjovt når man er sammen i DHSK